انتشار شماره جدید مجله
مطالعات اجتماعی
(شماره 4، دوره هفتم، زمستان 1392)،
برای دریافت فایل این شماره مجله
مراجعه کنید به...
http://www.isa.org.ir/news/6841

+ نوشته شده در دوم مهر 1393ساعت توسط دانیال |

Photo: ‎برای اولین بار در  «صدا جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد:
آیا 8 سال جنگ ایران و عراق قابل پیشگیری بود؟

فایل صوتی گفتگو با صادق زیباکلام | رادیو گفتگو | 31 شهریور  1393
http://goo.gl/NVciST‎

برای اولین بار در «صدا جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد:
آیا 8 سال جنگ ایران و عراق قابل پیشگیری بود؟

فایل صوتی گفتگو با 
صادق زیباکلام | رادیو گفتگو | 31 شهریور 1393

http://goo.gl/NVciST

برای دانلود کلیک کنید. 

+ نوشته شده در دوم مهر 1393ساعت توسط دانیال |

این کتاب  علاوه بر داشتن متن روان کتاب مصوری است که ما را در درک مطالب کمک می کند  و مطالب آن با اسناد بسیار موثقی پشت بانی می شود این کتاب با تحقیق و نگارش جعفر شیرعلی نیا از انتشارات سایان به چاپ رسیده و قیمت این کتاب 39500 تومان می باشد که با وجود قیمت بالای این کتاب مطالعه این کتاب را پیشنهاد می کنم.

+ نوشته شده در دوم مهر 1393ساعت توسط دانیال |