به نام خداوند جان و خرد

عاشـورا یک شعـار تمام عیـار

واقعه روز دهم محرم سال 61 هجری قمری در کربلا یک شعار تمام عیار است.شاید برخی در جامعه امروزی شعار را تنها یک ایده آلی بدانندکه فقط قشری از جامعه مانند معلمان از  آن سخن می گویند و به طور کلی دید منفی نسبت به آن داشته باشند،اما واقعیت این است جامعه ای که شعار نداشته باشد هدفی هم نخواهد داشت.

از این رو واقعه روز دهم محرم سال 61 هجری قمری را یک شعار می دانم که ایده آلی است که لااقل در گفتار، همه خواهان آن هستند و این حادثه از یک طرف احیاء کننده و از طرفی یادآورکننده یکسری ارزشهاست که در جوامع مختلف به دست فراموشی سپرده شده است.اساساً شاید به همین دلیل لفظ ثارا... را برای امام حسین علیه السلام به کار می برند که کاری همچون کارخون را که دلیل زنده بودن و حیات انسان است را با اسلام کرد، اسلامی را که در آن زمان به شدت درحال تحریف شدن بود و تنها دلیل گرایش به آن، رسیدن به منافع مادی بود و به نوعی دیگر دست آویزی برای قدرت ها شده بود تا به وسیله آن جبری بودن قدرت و حوادث و فسادهایی را که انجام می دادند توجیه کنند.و بتوانند به وسیله آن اعتراضات را سرکوب کنند.

امام حسین علیه السلام و واقعه ی روز دهم در کربلا یک تراژدی تمام عیار است برای  نام بردن از ارزشها و شعارهای مکتب اسلام،شعار ها و ارزشهایی مانند:عدالت،آزادگی،شجاعت،وفاداری،پایداری در راه عقیده و توبه از گناه.پس چه زیباست حتی در سال یکبار لباس مشکی پوشیدن در این ایام و برپایی مجالس برای سرو و سالار شهیدان و این ارزشها را یادآوری کردن .شعارها و ارزشهایی که امام حسین علیه السلام به خاطر زنده نگاه داشتن آنها از جان و مال و ناموس خود گذشت تا اهمیت آنها را گوش زد کند.ارزشهایی که در جامعه ی ما دیگر از آنها حتی اسمی هم باقی نمانده...

+ نوشته شده در هشتم آبان 1393ساعت توسط دانیال |

به نام خداوند جان و خرد

شروع داستان از کتاب "اقتدار گرایی در عهد قاجار"نوشته دکتر محمود سریع القلم شروع می شود که بعد از این کتاب دلایلی را بر تایید گفته های ایشان در خودمان و روابط اجتماعی مان می دیدم طبق سخن معروف که برای ما ایرانیان به کار می برند :ما 72 میلیون دیکتاتوریم که در کنار یکدیگر در حال زندگی کردن هستیم.و این قضایا نیز باز می گشت به آنچه که در طول تاریخ بر ما رفته است.خودمان رامی دیدم که در یک شهر زندگی می کنیم، در یک محله و حتی در یک آپارتمان ولی نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستیم و بسیار از یکدیگر دوریم تا جایی که حتی نگاه محبت آمیزمان را نیز از یکدیگر دریغ می کنیم.هیچگاه حاضر نیستیم منافع شخصیمان را در ازای منافع عمومی مان معامله کنیم و مانند یک قوم به دور از تمدن برای رفع نیازهایمان از هیچ کاری دریغ نمی کنیم از مزاحمت برای دختر ها در کوچه و خیابان تا رعایت نکردن حال کهن سالان در مترو  و مکان های عمومی و ... .به ورزش که نگاه می کردم می دیدم تمام موفقیت های ما در رشته های مانند کشتی،تکواندو،وزنه برداری و دیگر رشته های انفرادی است.تا رسیدم به بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی که بعد از نتایج به دست آمده توسط کاروان اعزامی ما بسیار خوشحال شدم و خوشحالیم از این بابت بود که علی رغم نزول یک رتبه ای در جدول توزیع مدال ها ولی بیشتر ورزشهای تیمی و به اصطلاح گروهی ما جزو چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت.از قهرمانی والیبال تا نایب قهرمانی بسکتبال و کبدی مردان و زنان و چهارمی  هندبال و دیگر رشته ها ،که نشان می داد ما می توانیم در رشته های مختلف برای رسیدن به یک هدف واحد متحد و هم دل شویم این شاید نوید این را به ما بدهد که می توانیم در دیگر عرصه ها نیز دست به دست یکدیگر دهیم به مهر ،میهن خویش را کنیم آباد.

+ نوشته شده در دوازدهم مهر 1393ساعت توسط دانیال |

انتشار شماره جدید مجله
مطالعات اجتماعی
(شماره 4، دوره هفتم، زمستان 1392)،
برای دریافت فایل این شماره مجله
مراجعه کنید به...
http://www.isa.org.ir/news/6841

+ نوشته شده در دوم مهر 1393ساعت توسط دانیال |

این کتاب  علاوه بر داشتن متن روان کتاب مصوری است که ما را در درک مطالب کمک می کند  و مطالب آن با اسناد بسیار موثقی پشت بانی می شود این کتاب با تحقیق و نگارش جعفر شیرعلی نیا از انتشارات سایان به چاپ رسیده و قیمت این کتاب 39500 تومان می باشد که با وجود قیمت بالای این کتاب مطالعه این کتاب را پیشنهاد می کنم.

+ نوشته شده در دوم مهر 1393ساعت توسط دانیال |